FANDOM


Program 1
DZIENNIKI: 16.30, 19.30, 22.30
7.45 - Z serii: ,,Columbo" ,,Trujące piękno" - film fab. prod. USA (kolor)
9.00 - Dla szkół: Geografia (kI. V) ..Pod tropikalnym słońcem"
10.00 - Dla szkół: Geografia (kI. VI) - ,,Dziś i jutro polskiej wsi"
10.30 - Informator TV Katowi­ce
11.05 - Program dla najmłodszych (kl. II) ,,Wszędobylski" (kolor)
12.00 - Dla szkół: Geografia (kl. VII) ,,Zagadki azjatyckie"
12.45 - Telewizyjne technikum rolnicze: - język polski
13.25 - Telewizyjne technikum rolnicze: - matematyka
14.40 - Politechnika TV: Mate­matyka - kurs przyg. - Oblicza­nie prawdopodobieństwa - cz. I Wykład: doc. dr. B. Gleichge­wicht
15.15 - Politechnika TV - Matematyka - kurs przygot. ,,Obliczanie prawdopodobieństwa" - cz II Wykład: doc. dr. B. Gleichgewicht
15.50 - Nurt - Pedagogika - Towarzystwo Przyjaclół Dzieci jako środowisko wychowawcze - Wykład: minister J. Wołczyk
16.40 - Dla dzieci: Smocza Ja­ma
17.15 - Szansa - rep. filmowy (kolor)
17.40 - Dla młodzieży - ,,Spo­tkanie: Mikołajem Kozakiewi­czem"
18.20 - Wiadomości dnia - mag. TV Katowice
18.40 - Na szerokim świecie - Magazyn Spraw Międzynarodo­wych (z KATOWIC)
19.05 - Wiadomości sportowe (z Katowic)
19.20 - Dobranoc (kolor)
20.20 - ,,Zaśpiewajmy to je­szcze raz" - Od Szczecina do Stolicy" - film rozr. dokum. prod. polskiej
20.50 - Panorama (kolor)
21.30 - ,,Czterdziestolatek" - odc. 3 - film seryjny TVP pt. ,,Wpadnij kiedy zechcesz, czyli bodźce stępione" (kolor)
22.35 - Wiadomości sportowe (kolor)

Program 2
17.10 - Język niemiecki
17.40 - INFORMATOR TURYSTYCZNY
18.10 - ,,W pajęczej sieci" - film dokum. prod. radz. o życiu pająków (kolor)
18.30 - Scieźka zdrowia
18.40 - Gra Kwintet Warszawski
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolor)
20.20 - ,,Dziecięce kłopoty" - fllm fab. prod. bułg. (kolor)
21.30 - 24 godziny (kolor)
21.40 - TAK i NIE: Warsztat formy filmowej
22.25 - Język rosyjski
22.55 - NURT - Pedagogika

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki