FANDOM


Program 1
8.55 Program dnia
9.00 Nautilus dalej walczy - cz.3 radzieckiego filmu przyg. "Kapitan Nemo"
10.15 Zwierzęta - franc. film dok.
11.45 Dawne dobre czasy - cz. 1 angielskiego progr. estradowego
12.30 Biurowy romans - cz.2 komedii radzieckiej
13.35 Klub Sześciu Kontynentów: Wielka trójka - spotkanie trójki bohaterów roku 78: kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz (rejs dookoła świata), Wandy Rutkiewicz (zdobycie Mount Everestu) i Mirosława Hermaszewskiego (lot w kosmos)
14.25 Gram dla... - teleturniej
15.15 W starym kinie: Gorączka - dramat franc.
16.55 TELE-ECHO
18.00 Studio Sport - mistrzostwa piruetów na lodzie
19.00 Wieczorynka
19.30 Wieczór z Dziennikiem
20.30 Mania wielkości - komedia prod. franc.
22.20 Mała antologia kabaretu: "Banda"
23.35 Zakończenie programu

Program 2
FANTASTYCZNE STUDIO 2, czyli rzecz o science - fiction -cz. I
9.00 Piosenki science fiction?
9.15 Co to jest science fiction
9.30 Sonda - Roboty
9.50 Kino Filmów Fantastycznych - Docent Ł
10.15 Teatr Telewizji: Romeo i Julia (Reż. Jerzy Gruza)
12.25 Fantastyczne Studio 2 - cz. 2 - Kto widział UFO
13.00 Albert - widowisko
13.25 Ich oczyma - przedstawia zespół Sondy
13.50 Świąteczne kino programu 2: Przybysze z innej planety - angielski film fantastyczny
15.15 Kino Filmów Fantastycznych - "Prof. Zazul"
15.35 Stanisław Lem gościem Studia 2
16.05 Zemsta nadchodzi o zmierzchu - widowisko
16.25 Kino Filmów Fantastycznych - Gdzie jesteś Luizo?
16.55 Teatr Telewizji: Mazepa (Reż. Gustaw Holoubek)
18.35 Fantastyczne Studio 2 - c.d. - Test pilota Pirxa
19.30 Wieczór z Dziennikiem
20.30 Fantastyczne Studio 2 - Wszystko za wszystko z M. Hermaszewskim
21.45 Sonda 3001
22.00 Piosenki science fiction? - Earth and Fire
22.20 Świąteczne kino programu 2: Nieposkromieni hajducy - węgierski film przyg.
23.35 Zakończenie programu

BBC1
9.05 How Do You Do?: Rainy Day
9.30 Buck Rogers
9.50 The Fantastic Journey
10.35 Film: Demetrius and the Gladiators (1954)
12.13 Weather Ian McCaskill
12.15 Grandstand
14.35 Disney Time
15.25 It's a Christmas Knockout
16.25 Jim'll Fix It
17.05 News; Weatherman
17.15 Sport/Regional News
17.20 Film: Walt Disney's The Boatniks (1970)
19.00 Are You Being Served
19.30 Mastermind Final
20.05 The Two Roonies
20.50 News; Weather
21.00 Film: The French Connection (1971)
22.40 Last of the Summer Wine
23.10 Boxing Night at the Mill
0.00 Weatherman/Regional News
0.15 Closedown

BBC2
11.05 Play School
11.30 Closedown
13.45 Christmas Matinée : Hatari! (1962)
16.20 My Kind of Movie
16.25 Home from the Sea
16.55 And Now the Good News...
17.20 It's Todya
18.00 The Schools Prom
18.50 News on 2, Weather
19.00 Verse, Worse and Baby Grand
19.30 TV Film: The Gathering (1977)
21.00 Hinge and Bracket
21.45 Don McLen and Friends and Concert
22.35 Late News; Weather
22.40 Fred and Ginger in : Carefree (1938)
0.00 Late Night Story
0.20 Closedown

ITV London
9.00 Chorlton and the Wheelies
9.10 Pipkins
9.25 Get It Together Christmas Special
10.00 Frosty's Winter Wonderland
10.25 Film: Tarzan the Magnificent (1960)
12.00 The Talking Parcel
12.45 ITV News
12.50 Looks Familiar
13.30 Crossroads
14.00 Cartoon Time
14.15 Film: Holiday on the Buses (1973)
15.45 Christmas Star Games
16.45 Christmas Sale of the Century
17.15 ITV News and Sport
17.30 Charlie's Angels
19.15 The Benny Hill Show
20.15 Film : The Day of the Jackal (1973)
22.50 ITV News
23.00 Casino de Paris
0.00 Closedown

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.