FANDOM


Program 1
6.00 TTR, Język polski, s.4
6.30 TTR, Matematyka, s. 4
7.00 W kręgu naszej rodziny
7.50 Nowoczesność w domu i zagrodzie
8.15 Tydzień
8.55 Program dnia
9.00 Teleranek
10.20 Program muzyczny
10.30 Studio olimpijskie
11.40 Wieczory literacko-muzyczne w muzeum Puszkina
12.45 Studio olimpijskie
15.10 Dziennik
15.20 Losowanie Dużego Lotka
15.35 Człowiek i przyroda - Orzeł cesarski
16.05 Program dokumentalny
17.00 Studio olimpijskie
17.45 Portrety - Dunikowski
18.35 Maksymiuk nad Vivaldim
19.00 Wieczorynka
19.30 Dziennik
20.00 Waszyngton za zamkniętymi drzwiami (6)
21.30 Program muzyczny
22.00 Przegląd międzynarodowy
22.35 Studio olimpijskie

Program 2
8.00 Czas reformy
9.00 Waszyngton za zamkniętymi drzwiami (6)
10.30 Peryskon
11.00 - 22.50 NIEDZIELA W DWÓJCE
11.00 Czym żyje kraj?
11.10 Mistrzowie interpretacji
11.40 Studio olimpijskie
12.40 Bliżej natury
12.55 Program muzyczny
13.15 Kalejdoskop filmowy - Kino-Oko
14.15 Grabieżcy kultury
15.00 Film fabularny
15.50 Rozmowa w pracowni
16.05 Jutro poniedziałek
16.35 Liszt (2)
17.35 Program filmowy
19.00 Wywiady Ireny Dziedzic
19.30 Dziennik Telewizyjny
20.00 Studio olimpijskie
21.30 Wielkie filmy z małego ekranu - Droga przez mękę (2)

ČST1
8.25 Dziennik
8.30 Filmy dla dzieci
8.55 XIV ZIO: Narciarstwo - 5 km kobiet
9.40 Losowanie „Sportki"
9.50 XIV ZIO: Magazyn sprawozdawczy i o godz. 10.35 łyźwiarstwo szybkie mężczyzn na 5 km
12.30 Zwierciadło tygodnia
12.55 XIV ZIO: Narciarstwo: konkurs na 70-metrowej skoczni a od godz. 15.00 saneczkarstwo - IV ślizg jedynek kobiet i mężczyzn
16.00 Słowem i kamerą
16.55 Akrobacje na nartach
17.15 W starym kinie: Rewizor - komedia czeska na motywach sztuki N. Gogola
18.25 Przyśpiewki
18.30 Wieczorynka: O Cypisku, synu rozbójnika
18.40 Spotkamy się na Vlachovce
19.30 Wiadomości
20.05 Diabeł wie dużo - komedia TV CS
21.00 XIV ZIO: Łyźwiarswo figurowe - pary sportowe, jazda dowolna
23.00 Studio Olimpijskie

ČST2
10.00 Studio Przyjaciel
12.00 Muzyka z Pragi
13.00 Studio dobrych pomysłów
16.10 Moncada - program literacki
16.45 Tańce
17.25 Antena
17.45 Abecadło życia
18.15 XIV ZIO: Łyźwiarstwo - 5 km kobiet, konkurs skoków na 70-metrowej skoczni, 15 km do dwuboju, saneczkarstwo, IV ślizg jedynek, łyźwiarstwo szybkie - 5 km mężczyzn
19.20 Wieczorynka: O Cypisku, synu rozbójnika
19.30 Wiadomości
20.00 XII Festiwal Pieśni Politycznej Sokołów 1984
21.00 Wiadomości
21.15 Kobieta o dobrej reputacji - film nowozelandzki
22.05 Obrazy z historii muzyki czeskiej