FANDOM


Program 1
9.00 Poranek
10.00 „Naoczny świadek" - film fab. prod. włos. (kolor)
15.50 Transmisja uroczystości zakończenia obrad Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach (kolor)
17.00 Dziennik (kolor)
17.10 „Obiektyw" - program województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyckiego
17.30 Mała Encyklopedia Zwierząt: „Eland i inne antylopy" (kolor)
18.05 Twarze teatru: Halina Grygaszewska
18.35 Polska - Konto '75
19.20 Dobranoc
19.30 Dziennik (kolor)
20.20 „Naga przed miastem" z cyklu: „Gdzie dziewczęta z tamtych lat?" (kolor)
20.55 Panorama
21.40 „Książka z piosenkami" - pr. muzyczny
22.10 Dziennik (kolor)
22.25 Reklama
22.30 Wiadomości sportowe

Program 2
16.45 Program dnia
16.50 „Ludzie z pierwszych stron gazet"
17.20 Kino letnie: „Tęsknota Sherlocka Holmesa" - film fab. prod. czechosł. (kolor)
19.00 Katowicki mag. telewizyjny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 Dziennik (kolor)
20.20 „Naoczny świadek" - film fab. prod. włos. (kolor)
21.15 24 godziny (kolor)
21.25 Progi i bariery (powt.)

BBC1
10.05 Hector's House
10.10 Daktari
11.00 Closedown
11.25 Cricket: Second Test
13.30 Along the River
13.45 News
13.50 Bildowcar
14.15 Cricket and Racing
16.23 Regional News (exc London)
16.25 Play School
16.50 Devlin
17.15 We Are the Champions 1975
17.45 National News
18.00 Nationwide
18.50 The Disney Adventure
20.20 The Other Broadway
21.00 Nine O'Clock News
21.25 Beneath the News
21.55 A Fistful of Dollars
23.25 Athletics from Crystal Palace
0.00 Weatherman/Regional News

BBC2
6.40 Open University
7.55 Closedown
11.00 Play School
11.25 Closedown
14.35 Cricket and Racing
16.15 Interval
18.40 Open University
19.30 Newsday
19.40 Living on the Land
20.05 The Great Orchestras
21.00 Ten from the Twenties
21.50 The Money Programme
21.40 Cricket
23.10 News Extra
23.29 Closedown

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki