FANDOM


Program 1
7.45 Dziennik
7.55 Transmisja z uroczystości 1-majowych z Moskwy
9.00 Kocham cię, Polsko - widowisko muzyczne
9.00 Kocham cię, Polsko: Polskie miniatury skrzypcowe - gra Krzysztof Jakowicz, przy fortepianie Joanna Bocheńska - widowisko muzyczne
9.30 Twórczość robotników - program film.
9.50 Transmisja uroczystości 1-majowych z Warszawy i kraju
13.30 "Krajobraz polski"
14.00 Z różnych stron Polski - zespoły folklorystyczne
14.45 Z filmoteki 40-lecia: "Portrety" -  "Doktor z Milanówka"
15.10 Filharmonia Narodowa w Teatrze Wlk. w Moskwie program z okazji Dni Kultury Polskiej w ZSRR
16.10 DT - wiadomości
16.25 Filmowe role Józefa Nowaka
17.25 Koncert Orkiestru Kameralnej PRiTV w Poznaniu pod dyr Agnieszki Duczmal  (w programie Serenada G-dur op. 2 Mieczysława Karłowicza)
17.45 "Człowiek i przyroda": "Kormoran" - film dokumentalny
18.15 Z filmoteki 40-lecia: "Między legnicą a Głogowem"
19.00 Dla dzieci: Wieczorynka: Estrada poetycka - praca
19.30 Dziennik
20.30 "Dulscy" - film fab. prod. polskiej - wznowienie
22.00 Regina Smendzianka gra Chopina
22.35 SPORT
23.05 "Niezapomniane melodie". wykonawcy: B. Nieman, P. Lipińska, B. Książkiewicz, R. T arasewicz i in.

Program 2
15.00 Program dnia
15.10 Dla dzieci: "Gwiazdy dziecięcego kina" (filmy animowane)
16.00 „Nie tylko pałace” - o potrzebie zachowania zabyt­ków kultury przemysłowej i robot­niczej
16.35 Z estrad "Interwizji" i udziałem m.i.n. H. Vondrackovej
17.00 "Pasje duże i małe" - spotkanie z twórcami wywodzącymi się ze środowisk robotniczych
17.30 1500 sekund wielkiego sportu
18.00 Kino - OKO (kalejdoskop filmowy)
19.30 Dziennik
20.30 "Primadonny i primabaleriny" - program muzyczny
21.35 "Świat w kamerach reporterów" (dok. filmy o "zapalnych" miejscach na świecie)
22.25 "Przygoda na Mariensztacie" - film fab. prod. polskiej - wznowienie